Create your own web pages in minutes...
Otomasyon Bizim İşimiz
TAŞINDIK !!!

Yeni adres ve telefon bilgilerimiz:
Adnan Kahveci Mah.
Avrupa Cad. Kubist Park Residance
No:108/360 Kat:11
34528 BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL
Tel : +90 212 875 09 70-71
Fax: +90 212 875 09 72
generalteknik@tnn.net
Copyright 2011 Her hakkı saklıdır. General Teknik Elektronik............


MICROBIOTESTS  
MicroBioTests toksisite test kitleri kimyasallarda ,katı ve sıvı atıklardaki,karasal çevrenin toksisite miktarının ölçümü ve tespiti için dünya çapında ayrıcalıklı üreticidir.


Yüzey suları(deniz,göl vs.),yeraltı suları,endüstriyel atıksuları,nehir çökeltileri ve kirletilmiş toprakların toksisitesini incelemek ve görüntülemek için kullanılan yeni,hızlı,çevreye uyumlu,kullanımı kolay ,maliyet giderlerinde hesaplı  kitlerden oluşmaktadır.
Ürün Çözümleri
Toksisite Kit Çeşitleri
Özellikleri

Test Protokol
Protokol anlatım
Algaltoxkit  F
24-48h akut toksisite testi.Cladoceran crustacean Daphnia magna esas alınmıştır.
OECD ve ISO yönetmeliklerine bağlıdır.
Daphniatoxkit  F magna
24-48h akut toksisite testi.Cladoceran crustacean Daphnia magna esas alınmıştır.
OECD ve ISO yönetmeliklerine bağlıdır.
Daphniatoxkit  F pulex
24-48h akut toksisite testi.Cladoceran crustacean Daphnia pulex esas alınmıştır.
OECD ve ISO yönetmeliklerine bağlıdır.

Ceriodaphtoxkit F
24h akut toksisite testi.Cladoceran crustacean Ceriodaphnia dubia esas alınmıştır.
Bu microbiotestler USEPA Test Klavuzuna bağlı kalınmıştır.

Thamnotoxkit F
Anostracan crustacean Thamnocephalus platyurus ile24h akut toksisite testi.
This microbiotest is endorsed or considered for incorporation in toxicity testing Guidelines by several countries
Ostracod F
Ostracod Heterocypris ile 6 günlük kronik  (ölüm/Büyüme inhibisyonu) toksisite testi.
Ostracodtoxkit kirletilmiş çökeltiler veya topraklar için 'direkt temas' sağlayan microbiotestlerdir.
Rotoxkit F
24h rotifer Brachionus calyciflorus esas alarak akut toksisite testi.
Bu microbiotestler   ASTM Standart Klavuzu E1440-91'e bağlıdır.

Rotoxkit F
Rotifer Brachionus calyciflorus'e dayanan 48h kısa-kronik (reproduction) test.
Bu test  Fransız  AFNOR Standart Kılavuzuna bağlıdır.

Protoxkit F
Ciliate protozoan Tetrahymena thermophila'ya dayanan 24h kronik (growth inhibition) toksisite testi.
Test kılavuzu Tetrahymena bioassay test Kılavuzu OECD öncelikleri altındadır.

Rapidtoxkit
Anostracan crustacean Thamnocephalus platyurus larvalarının su kontaminasyonunun hızlı tesbiti için 1 saatlik toksisite testidir

Phytotoxkit
3 günlük kimyasalların filizlendirme ve bitkilerin erken büyümesinin üzerindeki direkt etkileri için microbiotestler.
Nehir ağzı/ deniz çevresi için testler.
Marine Algaltoxkit  F
Deniz diatomu Phaeodactylum tricornutum ile 72h growht inhibition test
Bu microbiotest  deniz alg growth inhibition testi ISO Kılavuzuna bağlıdır.

Artotoxkit M™
Anostracan crustacean Artemia franciscana (eski adı Artemia salina) 'e dayanan 24-48h akut toksisite testleri.

Rotoxkit M™
Rotifer Brachionus plicatilis ile 24-48h akut toksisite testi.
Bu microbiotestler ASTM Standart Kılavuzu E1440-91'e bağlıdır.